Skutecznie chroni rozsady upraw kapustnych i uprawy truskawki
przed żerowaniem groźnych szkodników